Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 1 stycznia 2021 r.

Dziękujemy za wybranie się do naszej społeczności w PlayGry.pl („my”, „nas”, „nasz”). Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do Prywatność. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Doceniamy to, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://www.playgry.pl („Serwis”) powierzasz nam swoje dane osobowe. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. W niniejszej informacji o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić Ci w jak najbardziej przejrzysty sposób, co informacje, które zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz prawa w stosunku do nich. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli znajdują się jakiekolwiek warunki zawarte w niniejszej informacji o ochronie prywatności, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Witrynę), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketing lub wydarzenia.

Przeczytaj uważnie niniejszą informację o ochronie prywatności, ponieważ pomoże Ci ona zrozumieć, co robimy z informacjami, które zbieramy.

1. Jakie informacje zbieramy?

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres protokołu internetowego (IP) i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.

Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (np. Imienia i nazwiska lub osoby kontaktowej informacje), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Te informacje są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwo i działanie naszej strony internetowej oraz do naszych wewnętrznych analiz i celów raportowania.

Podobnie jak wiele firm zbieramy informacje również za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują: Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub z niej korzystasz i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób z nami współpracujesz, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak data / czas związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania, które podejmujesz, takie jak jakich funkcji używasz), informacje o zdarzeniach dotyczących urządzeń (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu). Dane urządzenia. Gromadzimy dane z urządzeń, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. W zależności od używanego urządzenia, to dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu Internet dostawca usług i / lub operator komórkowy, informacje o systemie operacyjnym i konfiguracji systemu. Dane lokalizacji. Gromadzimy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Od tego, ile informacji zbieramy, zależy rodzaj i ustawienia urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Serwisu. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o Twoim aktualnym lokalizacja (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwalania nam na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając swoją lokalizację ustawienie na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. Czy Twoje informacje zostaną komukolwiek udostępnione?

W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy w oparciu o następującą podstawę prawną: Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Wykonanie umowy: w przypadku, gdy zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy. Obowiązki prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, żądaniami władz, postępowaniem sądowym, nakaz sądowy lub proces prawny, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na wezwanie władz publicznych w celu spotkania z organami bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania) wymagania). Istotne interesy: możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzenie oszustwa, sytuacje związane z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani. Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetworzyć Twoje dane lub udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całość lub część naszej działalności innej firmie.

W naszej witrynie używamy reklam Google AdSense.

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej witrynie. Wykorzystanie przez Google pliku cookie DART umożliwia wyświetlanie reklam naszym użytkownikom na podstawie poprzednich wizyt w naszej witrynie i innych witrynach w Internecie. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania pliku cookie DART, odwiedzając politykę prywatności Google Ad and Content Network.

Wraz z dostawcami zewnętrznymi, takimi jak Google, używamy własnych plików cookie (takich jak pliki cookie Google Analytics) i plików cookie stron trzecich (takich jak plik cookie DoubleClick) lub innych identyfikatorów stron trzecich razem zbieranie danych dotyczących interakcji użytkownika z wyświetleniami reklam i innymi funkcjami usług reklamowych w odniesieniu do naszej strony internetowej.

3. Czy używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, jak korzystamy z takich technologii i sposób odrzucenia niektórych plików cookie jest określony w naszej Informacji o plikach cookie.

4. Czy Twoje informacje są przekazywane za granicę?

W skrócie: możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój.

Nasze serwery znajdują się w Czechach. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny z zewnątrz, pamiętaj, że Twoje informacje mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w nasze obiekty i te osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOGOŚ?” powyżej), w i innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kraje te niekoniecznie muszą mieć przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe, jak te w Twoim kraj. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności i obowiązującym prawem.

5. Jakie jest nasze stanowisko w sprawie witryn internetowych osób trzecich?

W skrócie: nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz dostawcom zewnętrznym, którzy reklamują naszą Witrynę, ale nie są z nią powiązani.

Witryna może zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać linki do innych witryn internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. My nie może zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz osobom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą informacją o ochronie prywatności. My nie jesteśmy odpowiedzialny za treść lub praktyki i polityki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych witryn internetowych, usług lub aplikacji, do których mogą być odsyłacze ze strony internetowej. Należy zapoznać się z politykami takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na swoje pytania.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania lub dozwolone przez prawo (np. podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel tego powiadomienia nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż 90 dni.

Kiedy nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (np. na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizolować je od dalszego przetwarzania do momentu, gdy usunięcie jest możliwe.

7. Czy zbieramy informacje od nieletnich?

W skrócie: nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Korzystając z Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem takiego małoletniego i zgodę na korzystanie z Witryny przez tego małoletniego zależnego. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat były zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, z których mogliśmy zebrać dzieci poniżej 18 roku życia prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

8. Jakie masz prawa do prywatności?

W skrócie: możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organ nadzorujący ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i tak, aby odrzucić pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez Reklamodawcy w naszej Witrynie odwiedzają http://www.aboutads.info/choices/.

9. Sterowanie funkcjami bez śledzenia

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności nie monitorować i nie gromadzić danych o Twojej aktywności przeglądania online. Na tym etapie nie ma jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT sfinalizowano. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o Twojej decyzji, aby nie być śledzonym online. Jeśli przyjęto standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

10. Czy mieszkańcy Kalifornii mają określone prawa do prywatności?

W skrócie: tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

Artykuł 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znany również jako prawo „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom zamieszkałym w Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku oraz bezpłatnie, informacje o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich osoby trzecie, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taką prośbę, prosimy o przesłanie nam pisemnej prośby, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Witrynie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie zamieszczać w Serwisie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Witrynie, ale należy pamiętać, że dane mogą nie być kompletne lub kompleksowo usuwane ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected]

PlayGry.pl